Sök
Stäng denna sökruta.
För och nackdelar med kastrering

För och nackdelar med kastrering

Fördelar med kastrering hos tikar: 

 • Slipper garanterat tumörer på äggstockar och livmoder.
 • Livmoderinflammation, vilket är en ganska vanlig åkomma, undviker man också helt.
 • Risken för juvertumörer minskar, förutsatt att tiken kastreras före första löpet.
 • De jobbiga löp som vissa tikar upplever kan undvikas genom kastrering.


Fördelar med kastrering hos hanar: 

 • Risken för prostataproblem brukar minska efter kastrering.
 • Oro när tikar löper minskar eller försvinner helt.
 • Hanhunden blir ofta lugnare i temperamentet, vilket inte betyder att den blir slö.
 • Det finns också studier som pekar på att kastrerade hundar lever längre.


Nackdelar med kastrering: 

 • Hunden kan inte kan para sig. För en hund som är tänkt att gå i avel är det en uppenbar nackdel.
 • Förändringar i pälsens kvalitet eller minskad ”könsprägel”.
 • Hunden måste sövas under ingreppet, vilket alltid medför en viss (men liten) risk.
 • Risk att ingreppet leder till urininkontinens, vilket ökar med hundens ålder och vikt. Urininkontinens kan dock ofta behandlas med receptbelagda läkemedel.
 • Övervikt på grund av minskad ämnesomsättning är den vanligaste oönskade effekten av kastrering. Övervikten kan undvikas genom att hundens kostintag anpassas efter det minskade energibehovet.


Kemisk kastrering

Kemisk kastrering kan vara ett alternativ till fysisk kastrering, som har liknande effekter. Det sker genom att man blockerar hundens könshormoner på kemisk väg. Vid kemisk kastrering injicerar veterinären ett litet chip under huden på hunden, och en aktiv substans utsöndras sedan kontinuerligt.

Åtgärden har effekt under minst sex månader, ibland betydligt längre. På större hundar kan man injicera ett starkare chip som har effekt i minst ett år. I dagsläget är det enbart tillgängligt för hanhundar.

Dela